Team samenstelling schooljaar 2018-2019Op onze school werken 19 mensen, meest in deeltijdverband. Hieronder kunt u zien welke leerkrachten er in welke groep werken. 
Groepsleerkrachten  1/2 blauw: José Bruijnel en Natascha van Velzen
Groepsleerkracht 1/2 roodInge van Kins

Groepsleerkracht 1/2 geel: Marina Hagers en Christa Schiebroek

Groepsleerkrachten groep 3Karin Boere en Wilma Geneugelijk
Groepsleerkrachten groep 4: Lia van Kerkhof en Petra Ehlert
Groepsleerkracht groep 5: Jeannette Christiaanse en Miranda Rietveld
Groepsleerkrachten groep 6: Karin Pouw en Nancy v.d. Vorstenbosch
Groepsleerkrachten groep 7: Martine Sundermeijer
Groepsleerkrachten groep 8: Jacqueline Geerts en Nancy v.d. Vorstenbosch
Intern begeleider: Joke Ammerlaan
DirecteurRia van der Horst
Administratief medewerkster: Astrid de Graaf
Conciërge: Daniel van Strij de Regt

De interne contactpersoon: Jacqueline Geerts

 

De interne contactpersoon van onze school is Jacqueline Geerts, leerkracht van groep 8. Zij is aangesteld om ervoor zorg te dragen dat klachten van ouders en/of kinderen altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden aangepakt. Elke ouder of kind kan een beroep op haar doen als er problemen zijn waar u of uw kind niet met iedereen over durft of wil praten. Deze problemen kunnen te maken hebben met machtsmisbruik - zoals seksuele intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld en inbreuk op de privacy - maar ook met de didactische, pedagogische en/of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waarin uw kind zit. Het gesprek met de interne contactpersoon wordt vertrouwelijk behandeld.