Team samenstelling schooljaar 2019-2020


Op onze school werken 19 mensen, meest in deeltijdverband. Hieronder kunt u zien welke leerkrachten er in welke groep werken. 
Groepsleerkrachten  1/2 blauw: José Bruijnel en Marina Hagers
Groepsleerkracht 1/2 roodInge van Kins
Groepsleerkracht 1/2 geel:  en Christa Schiebroek en Jeannette Christiaanse
Groepsleerkrachten groep 3a: Liesbeth Kooistra, Wilma Geneugelijk en Karin Pouw
Groepsleerkrachten groep 3b: Karin Boere en Petra Ehlert
Groepsleerkrachten groep 4: Lia van Kerkhof en Miranda Rietveld
Groepsleerkracht groep 5: Manon van der Heijden
Groepsleerkrachten groep 6 Petra Barnhoorn
Groepsleerkrachten groep 7: Martine Sundermeijer en Miranda Rietveld
Groepsleerkrachten groep 8: Nancy v.d. Vorstenbosch
Groepsleerkracht: Joke Ammerlaan

Intern begeleider: Petra Ehlert     (ib.stjozefmd@degroeiling.nl)
Directeur: Margreet de Boer          (directie.stjozefmd@degroeiling.nl)
Administratief medewerkster: Astrid de Graaf
Conciërge: Daniel van Strij de Regt

De interne contactpersoon: 

 

De interne contactpersoon van onze school is Karin Boere, leerkracht van groep 3. Zij is aangesteld om ervoor zorg te dragen dat klachten van ouders en/of kinderen altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden aangepakt. Elke ouder of kind kan een beroep op haar doen als er problemen zijn waar u of uw kind niet met iedereen over durft of wil praten. Deze problemen kunnen te maken hebben met machtsmisbruik - zoals seksuele intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld en inbreuk op de privacy - maar ook met de didactische, pedagogische en/of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waarin uw kind zit. Het gesprek met de interne contactpersoon wordt vertrouwelijk behandeld.